Get Adobe Flash player

    

 นายประสิทธิ์  ทองขาว

เกษตรอำเภออำเภอย่านตาขาว

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุมประจำเดือน

เมษายน 2560

พฤษภาคม 2560


 


            วันที่ 3 เมษายน 2560 นายประสิทธิ์ ทองขาว เกษตรอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว 


วันที่ 3 เมษายน 2560 นายประสิทธิ์ ทองขาว เกษตรอำเภอย่านตาขาว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ โดยนายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนปฏิบัติงานประจำเดือน ณ ห้องประชุมอำเภอย่านตาขาว


วันที่ 4 เมษายน 2560 นายประสิทธิ์ ทองขาว เกษตรอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้นายประทิ่น วรรณงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ผล (ลองกอง) ครั้งที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 27 ราย
สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว   หมู่ที่ 1 ถนนตรัง - ปะเหลียน  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
โทร. 0-7528-1241